Podatek za przelew bankowy i darowiznę od krewnego? Urzędy skarbowe mają wykorzystywać niejasności w przepisach

Według zapisów konstytucji jakakolwiek darowizna od bliskiej osoby spokrewnionej powinna być zwolniona z podatku. Chodzi tu o zasadę uwzględnienia dobra rodziny. Jednak fiskus ma wykorzystywać lukę w przepisach i naliczają opłaty za takie procedury! O sprawie informuje poniedziałkowa „Rzeczpospolita”.

Choć może się to wydawać niemożliwe to wiele osób otrzymało wezwanie do zapłaty naliczonego podatku od darowizny. Serwis Money PL powołuje się jednak na przepisy zawarte w konstytucji, z których wynika, że darowizny w ramach członków najbliższej rodziny nie można opodatkować. Jednak okazuje się, że trzeba taką darowiznę przekazać według pewnych procedur. W przeciwnym wypadku Fiskus może naliczyć za to podatek niezależnie od zapisów w ustawie zasadniczej. O co chodzi?

Podatek od przelewu z darowizną dla krewnego? Tak, jeśli nie dopełnimy procedur!

Zgodnie z informacjami podanymi przez „Rzeczpospolitą”, urzędy skarbowe mają uzależniać zwolnienie takiej darowizny z podatku, jeśli zajdą właściwe „czynności techniczne”.

O co chodzi? Nie można np. wypłacać pieniędzy ręcznie z konta jednej osoby i wpłacać na kontro krewnego, a musi by to przelew między rachunkiem bankowym darczyńcy i rachunkiem bankowym obdarowanego. Taką sytuację mieli matka z synem – chodziło o kwotę 32 tysięcy złotych. Choć sąd ostatecznie przyznał rację rodzinie (pieniądze trafiły przecież do adresata po trzech minutach) to urząd skarbowy dopatrzył się błędnych procedur.

– Nie nastąpił przelew środków pieniężnych bezpośrednio z rachunku bankowego matki na rachunek syna ze wskazaniem tytułu przelewu jako darowizny – tłumaczono w oświadczeniu urzędu skarbowego.

Taka postawa fiskusa spotyka się jednak z dużym sprzeciwem społecznym, a także sądów. Jak podaje serwis Biznes Info, w jednym z orzeczeń w podobnej sprawie pojawiło się uzasadnienie, że odrzucanie zwolnienia z podatku w sytuacji, gdy wpłaty na konto dokonał obdarowany, a nie osoba przekazująca pieniądze jest „całkowicie oderwanym od realiów życia formalizmem dowodowym, kłócącym się z zasadą budowy zaufania do organów państwa”.

Warto jednak sprawdzać, czy w takich przypadkach dopełniamy formalności, bo możemy się niemile zaskoczyć!

Jak informował portal „Wiesz”: NAUCZYCIELE ZOBLIGOWANI DO PODPISYWANIA ZASKAKUJĄCYCH OŚWIADCZEŃ? SENSACYJNE WIEŚCI, PEDAGODZY NIE BĘDĄ MOGLI MIEĆ ROSZCZEŃ, O CO CHODZI

Przypomnij sobie: UOKIK NAŁOŻYŁ POTĘŻNĄ GRZYWNĘ NA JEDEN Z DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE BANKÓW. KLIENCI MOGĄ LICZYĆ NA ODZYSKANIE CZĘŚCI PIENIĘDZY

Portal „Wiesz” pisał również: WYNIKI POSIEDZENIA RADY MINISTRÓW DOTYCZĄCEJ PŁACY MINIMALNEJ I WALORYZACJI EMERYTUR. ILE PRACODAWCY BĘDĄ PŁACIĆ W 2021 ROKU